ZUS Rastlavice

Fotogaléria Kontakt

Základná umelecká škola
Toplianska 144
086 41 Raslavice
Tel.: +421 54 4792 311
e-mail: info@zusraslavice.sk
web: www.zusraslavice.sk

AKTUALITY 

 

 

VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ 2% 

Postup krokov na poukázanie 2%

Ak ste zamestnanec:

            Do 15.02.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

- 2% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. To je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

- 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie (organizácií), pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali.

            Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%). Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane, doručte do 30.4.2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska, alebo k nám, do Základnej umeleckej školy v Raslaviciach. Daňový úrad peniaze neskôr prevedie na účet združenia.

Ak si podávate daňové priznanie sami:

            Vypočítajte si:

- 2% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. To je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

- 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie (organizácií), pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali.

            V Daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!! Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2018) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Daňový úrad peniaze neskôr prevedie na účet združenia.

Ak ste právnická osoba:

            Vypočítajte si Vaše 1,5% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby - to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa (prijímateľov). Poukázať môžete aj menej ako 1,5% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa. Právnické osoby môžu poukázať 1,5% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom. Výška v prospech jedného prijímateľa je minimálne 8 €.

            Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Daňový úrad peniaze neskôr prevedie na účet združenia (resp. ďalších subjektov).

Prijímateľ: Združenie rodičov pri Základnej umeleckej škole v Raslaviciach

Sídlo: Základná umelecká škola, Toplianska 144, 086 41 Raslavice

IČO: 42090032             

Právna forma: občianske združenie

Bližšie informácie na: www.rozhodni.sk

 

 

 

© Webcreator Webdesign - Všetky práva vyhradené. Kontaktujte nás v prípade otázok alebo problémov s prezeraním našich stránok.